חזון
ויעדים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שהוקמה על פי החלטת ממשלת ישראל לשם קידום נושא הדיור ובכלל זה הקמת דירות להשכרה. כל זאת במסגרת הפרוייקט הלאומי לדיור

מטרות חברת דירה להשכיר

  • איתור מתחמי קרקע לפיתוח לצורך יצירת אלפי יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח, כמוצר אלטרנטיבי לרכישת דירות
  • הובלת תכנון ופיתוח של שכונות מגורים וקידום סטטוטורי של מתחמים
  • פיתוח שוק מוסדי לדיור להשכרה לטווח ארוך בישראל
  • רכישה, השכרה ומכירה של קרקע ובנייני מגורים
  • שיווק מתחמים הכוללים דיור להשכרה לטווח ארוך
  • ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע במתחמים
  • ניהול השיווק של מתחמים במכרזי קרקע במתכונות דיור להשכרה
  • ניהול ופיקוח אחר הזוכים במכרזים לדיור להשכרה לטווח ארוך החל משלב הזכייה ועד לתום תקופת השכרת יחידות הדיור