דירה להשכיר בדרך
השלום, תל אביב

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

דירה להשכיר בדרך השלום, תל אביב 

  • פרויקט הכולל 164 יחידות דיור, להשכרה ארוכת טווח, 751 מ"ר מסחר במתחם
  •  היזם:  שיכון ובינוי
  • סטטוס: בתכנון 
  • צפי אכלוס: 2023

הדמיות