התקשרויות בפטור
ממכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

שירותי ייעוץ סביבתי בתכנית "בן שמן" - לוד​

שם הספק נושא ההתקשרות תאריך החלטה  פרטים נוספים
אלונים גורביץ' אדריכלים בוני ערים שירותי אדריכלות לתכנית בן שמן ונווה נוף צפון, לוד 23.1.17 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ שירותי מדידה בתכנית ניר צבי 23.1.17 לחץ/י כאן
אהרון בוץ שמאות וניהול מקרקעין שירותי שמאות בתב"ע משולש הבורסה, רמת גן 23.1.17 לחץ/י כאן
שרון בן חיים שירותי ייעוץ בתחום המחשוב 23.1.17 לחץ/י כאן
איתי אהרונסון, עו"ד שירותי יעוץ משפטי בתחום הרגולציה 23.1.17 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ שירותי מדידה בתכנית ניר צבי 22.2.17 לחץ/י כאן
לנדוי יועצים לניהול סיכונים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום הביטוח 22.2.17 לחץ/י כאן
חילן בע"מ שירותי חשבות שכר במיקור חוץ 22.2.17 לחץ/י כאן
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ שירותי אדריכלות בתכנית "שער העיר מערב" - לוד 23.3.17 לחץ/י כאן
לשם שפר איכות סביבה בע"מ שירותי ייעוץ סביבתי בתכנית "בן שמן" - לוד 23.3.17 לחץ/י כאן
מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ שירותי מדידה בתכנית "שער העיר מערב" – לוד 23.3.17 לחץ/י כאן
תנע ניהול פרויקטים בבניה בע"מ שירותי ניהול פרויקט "שער העיר מערב" – לוד 23.3.17 לחץ/י כאן
א.  חפץ ושות' – ייעוץ כלכלי השקעות וגיוס הון בע"מ שירותי ייעוץ תכנוני ושמאי נלווים לייעוץ פיננסי במסגרת בדיקת הבקשות שהוגשו מכוח קול קורא 03/16 23.3.17 לחץ/י כאן
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ שירותי ייעוץ אסטרטגי 23.3.17 לחץ/י כאן
סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ שירותי ליווי ובקרה במתחם הגדנ"ע 23.3.17 לחץ/י כאן
אסף פרץ עריכת הדמיות וסרטונים 23.3.17 לחץ/י כאן
אמות השקעות בע"מ שכירות חניות ומחסן 22.3.17 לחץ/י כאן
תיק פרויקטים ז.ט בע"מ ייעוץ בתחום התכנון 26.4.17 לחץ/י כאן
ענת שדה אדריכלות נוף שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות נוף בתכנית "שער העיר מערב" לוד 26.4.17 לחץ/י כאן
ינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ שירותי יעוץ בתחום תנועה, תחבורה חניה ודרכים בתכנית "שער העיר מערב" לוד 26.4.17 לחץ/י כאן
ח.ג.מ יועצים ומתכננים (1980) בע"מ שירותי יעוץ בתחום מים וביוב בתכנית "שער העיר מערב" לוד 26.4.17 לחץ/י כאן
אורבניקס בע"מ שירותי יעוץ סביבה בתכנית "שער העיר מערב" לוד 26.4.17 לחץ/י כאן
אדם מזור - אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים שירותי יעוץ אדריכלי 26.4.17 לחץ/י כאן
אורית מילבאואר אייל - אדריכלים שירותי יעוץ אדריכלי 26.4.17 לחץ/י כאן
צ'רניאבסקי שמאות מקרקעין יעוץ בתחום שמאות לתב"ע בתכנית "שער העיר מערב" לוד 26.4.17 לחץ/י כאן
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' יעוץ משפטי בענייני רגולציה בקידום תכנון בקרקעות פרטיות מרובות בעלים 26.4.17 לחץ/י כאן
סיסנת תכנה בע"מ שירותי מחשוב 26.4.17
לחץ/י כאן
דומיקאר בע"מ (באדג'ט) שירותי השכרת רכב וליסינג 26.4.17 לחץ/י כאן
פנינה נוי אדריכלות ושמאות מקרקעין בע"מ ליווי מכרז השכר ומהר 21.5.17 לחץ/י כאן
יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ שירותי יעוץ אדריכלי בתכנית "ניר צבי" - לוד 11.6.17 לחץ/י כאן
תכנון נוף בע"מ שירותי יעוץ בתחום אדריכלות נוף בתכנית "ניר צבי" - לוב 11.6.17 לחץ/י כאן
ש. קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מ שירותיי יעוץ בתחום תנועה, תחבורה, חנייה ודרכים בתכנית "ניר צבי" – לוד 11.6.17 לחץ/י כאן
סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים ויועצים בע"מ שירותיי יעוץ בתחום מים, ביוב וניקוז  בתכנית "ניר צבי" – לוד 11.6.17 לחץ/י כאן
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ שירותיי יעוץ בתחום תנועה, תחבורה, חניה ודרכים בתכנית בן שמן ונווה נוף צפון - לוד 11.6.17 לחץ/י כאן
הלוי דוויק בע"מ ייעוץ וניהול פרויקטים שירותי ייעוץ לליווי מכרז לבחירת משרדי עורכי דין 11.6.17 לחץ/י כאן
ר. רון בקרה וניהול פרויקטים בע"מ שירותי ייעוץ ובקרה הנדסית להסכם גג לוד 28.6.17 לחץ/י כאן
סיסנת תוכנה בע"מ שירותי מחשוב לחברה 28.6.17 לחץ/י כאן
KPMG סומך חייקין שירותי ייעוץ ביישום תקנות החברות הממשלתיות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 28.6.17 לחץ/י כאן
KPMG סומך חייקין שירותי ייעוץ במיפוי סיכונים תאגידי 28.6.17 לחץ/י כאן
חיסונים פיננסיים חדרי עסקאות בע"מ שירותי ייעוץ בניהול עצמי של תיק ההשקעות של החברה 28.6.17 לחץ/י כאן
אמות השקעות בע"מ תוספת מקום חניה 28.6.17 לחץ/י כאן
גולדפרב זליגמן ושות' – עורכי דין שירותי ייעוץ משפטי 28.6.17 לחץ/י כאן
יגאל ארנון ושות' – עורכי דין שירותי ייעוץ משפטי 28.6.17 לחץ/י כאן
אפשטיין ניהול פרוייקטים בע"מ שירותי ייעוץ הנדסי ופיקוח בפרויקט הרקפות בראשל"צ 28.6.17 לחץ/י כאן
תוכן - תכנון כלכלה וניהול בע"מ עריכת סקר לאיתור חטיבות קרקע פנויות בתוך ערים - אינפילים 30.7.17 לחץ/י כאן
אדם מזור - אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים שירותי אדריכלות בפרויקט "אלתא" 30.7.17 לחץ/י כאן
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' שירותי שמאות בפרויקט "אלתא" 30.7.17 לחץ/י כאן
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ  שירותי ניהול פרויקט "אלתא" 13.8.17 לחץ/י כאן
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ שירותי יעוץ סביבתי בפרויקט "אלתא" 13.8.17 לחץ/י כאן
תדיעד שותפות מוגבלת 1994 רכישת רישיון צפייה נוסף במערכת פריוריטי ושדרוג המערכת 13.8.17 לחץ/י כאן
גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות' – משרד עורכי דין שירותי ייעוץ משפטי 7.9.17 לחץ/י כאן
אלונים גורביץ' אדריכלים בוני ערים שירותי אדריכלות לתכנית בן שמן ונווה נוף צפון, לוד 14.9.17 לחץ/י כאן
קראוס - חברה למדידות ורישום (2007) בע"מ שירותי מדידה בפרויקט "אלתא" 14.9.17 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ שירותי מדידה בתכנית בן שמן ונווה נוף צפון, לוד 14.9.17 לחץ/י כאן
לשכת הפרסום הממשלתית פרסום כנס מציעים למכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח שמקדמת החברה 26.9.17 לחץ/י כאן
אמות השקעות בע"מ השכרת משרדי חברה, חניות ומחסן 24.10.17 לחץ/י כאן
גיאופרוספקט בע"מ שירותי ייעוץ סביבתי בתכנית משולש הבורסה, רמת גן 24.10.17 לחץ/י כאן
יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ שירותי אדריכלות בתכנית רובע מערב לוד 16.11.17 לחץ/י כאן
תכנון נוף בע"מ שירותי אדריכלות נוף בתכנית רובע מערב לוד 16.11.17 לחץ/י כאן
שכטמן ושות' חברה לבנין ופיתוח בע"מ רכישת פרויקט מגורים בחיפה במסגרת תוכנית "השכר ומהר" 22.11.17 לחץ/י כאן
פי.אר 360 בע"מ שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי 26.11.17 לחץ/י כאן
מ.פירון ושות', עורכי דין שירותי ייעוץ משפטי 26.11.17 לחץ/י כאן
יגאל ארנון ושות', עורכי דין שירותי ייעוץ משפטי 26.11.17 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ שירותי חברה ופרוגרמה וביצוע מדידה 14.12.17 לחץ/י כאן
ש. קרני מערכות תנועה ותחבורה שירותי תכנון עבור תנועה, תחבורה, חנייה ודרכיםבתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
סירקין, בוכנר, קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ שירותי תכנון עבור מים, ביוב וניקוז בתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ שירותי ייעוץ סביבתי בתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ שירותי ניהול תכנון בתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
רן חקלאי – כלכלה אורבנית בע"מ שירותי חברה ופרוגרמהבתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה שירותי ניהול פרויקטבתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ שירותי אדריכלות בפרויקט הר/400 הוד הירקון 14.12.17 לחץ/י כאן
גיאו טבע ייעוץ סביבתי בע"מ. שירותי אגרונומיה בתכנית רובע מערב לוד 14.12.17 לחץ/י כאן
עלה-נע שירותי גינון לחברה 28.12.17 לחץ/י כאן
אהרון בוץ זמאות וניהול מקרקעין שירותי שמאות לתכניות בקרקע פרטית מרובת בעלים שעברו איחוד וחלוקה 28.12.17 לחץ/י כאן
אלונים גורביץ' אדריכלים ובוני ערים שירותי אדריכלות בתכנית בן שמן ונווה נוף צפון - לוד 9.1.18 לחץ/י כאן
אמי מתום- מהנדסים ויועצים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום תנועה, תחבורה, חנייה 9.1.18 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ שירותי מדידה בתכנית בן שמן ונווה נוף צפון - לוד 9.1.18 לחץ/י כאן
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ שירותי אדריכלות נוף בתכנית בן שמן ונווה 9.1.18 לחץ/י כאן
חושן ניהול פרויקטים שירותי ניהול תכנון בתכנית בן שמן ונווה נוף צפון - לוד 9.1.18 לחץ/י כאן
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ רכישת תוכנת GIS ותחזוקתה 20.1.18 לחץ/י כאן
שביב מהנדסים בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט הדסה הקטנה 1.2.18 לחץ/י כאן
פרו – ש.י.א הנדסה, בניה ותשתיות בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט המשתלה, תל-אביב 1.2.18 לחץ/י כאן
פרו – ש.י.א הנדסה, בניה ותשתיות בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט מורדות מלחה 1.2.18 לחץ/י כאן
שרון בן חיים שירותי ייעוץ בתחום המחשוב 1.2.18 לחץ/י כאן
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט שוהם 5.2.18 לחץ/י כאן
סירקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ שירותי תכנון מים, ביוב וניקוז בפרויקט משולש הבורסה ברמת-גן 5.2.18 לחץ/י כאן
לביא נטיף מהנדסים שירותי ייעוץ בתחום: מים, ביוב והידרולוגיה, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
לשם שפר איכות הסביבה בע"מ שירותי ייעוץ בתחום איכות הסביבה, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
י.א ישר אדריכלים (1991) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות בפרויקט משולש הבורסה ברמת גן 22.2.18 לחץ/י כאן
אמאב תחבורה ותנועה (2012) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום: תנועה, תחבורה, חניה ודרכים, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
דנוס-כהן שמאי מקרקעין בע"מ שירותי ייעוץ בתחום השמאות, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
תכנון נוף בע"מ שירותי אדריכלות נוף 22.2.18 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ שירותי ייעוץ בתחום המדידה, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום חשמל, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
אורבניקס בע"מ שירותי ייעוץ בתחום חברה ופרוגרמה, תמ"א 48/1 הוד השרון 22.2.18 לחץ/י כאן
פלד-קליין הנדסה אזרחית בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט "תל גיבורים", חולון 25.3.18 לחץ/י כאן
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ שירותי ייעוץ אסטרטגי 25.3.18 לחץ/י כאן
KPMG סומך חייקין שירותי יעוץ, סיוע וליווי במיפוי סיכונים תאגידי 17.4.18 לחץ/י כאן
דורקום מחשבים בע"מ שירותי מחשוב 17.4.18 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מדידה בתכנית "לוד מערב" (ניר צבי) 26.4.18 לחץ/י כאן
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ שירותי ייעוץ בתחום בקרה הנדסית בפרויקט "קדמת ראשון" בראשל"צ 22.5.18 לחץ/י כאן
פלד-קליין הנדסה אזרחית בע"מ שירותי ייעוץ בתחום בקרה הנדסית בפרויקט שהם 22.5.18 לחץ/י כאן
ת.י.ק פרוייקטים ז.ט בע"מ שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות במתחם הורוביץ ברחובות 22.5.18 לחץ/י כאן
ת.י.ק פרוייקטים ז.ט בע"מ שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקט במתחם הורוביץ ברחובות 22.5.18 לחץ/י כאן
הלוי דוויק בע"מ שירותי ייעוץ וליווי מכרז למתן שירותי ייעוץ משפטי 3.6.18 לחץ/י כאן
מ.ב.ת מהנדסים ויועצים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מים וביוב בפרויקט מתחם הורוביץ – רחובות 3.6.18 לחץ/י כאן
חברת רעמ- הנדסת כבישים ותנועה שירותי תנועה, תחבורה, חנייה ודרכים בפרויקט מתחם הורוביץ ברחובות 3.6.18 לחץ/י כאן
רונית טורק-איכות הסביבה ויעוץ סביבתי שירותי איכות סביבה בפרויקט מתחם הורוביץ ברחובות 3.6.18 לחץ/י כאן
רחל וינר אדריכלות נוף שירותי אדריכלות נוף, בפרויקט מתחם הורוביץ – רחובות 3.6.18 לחץ/י כאן
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ שירותי ניהול פרויקט במתחם המזרחי ברחובות 3.6.18 לחץ/י כאן
רוזנפלד ארנס אדריכלים בע"מ שירותי אדריכלות במתחם המזרחי ברחובות 3.6.18 לחץ/י כאן
סירקין, בוכנר, קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מים, ביוב, ניקוז, בתכנית "לוד מערב" (ניר צבי) 6.6.18 לחץ/י כאן
אסף לוי שמאי מקרקעין שירותי ייעוץ בתחום השמאות, מתחם הורוביץ – רחובות 14.6.18 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסכמים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום המדידה בפרויקט המתחם המזרחי – רחובות 14.6.18 לחץ/י כאן
אסף לוי שמאי מקרקעין שירותי ייעוץ בתחום השמאות, בפרויקט המתחם המזרחי – רחובות 14.6.18 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ שירותי ייעוץ בתחום המדידה, מתחם הורוביץ – רחובות 14.6.18 לחץ/י כאן
אמאב תחבורה ותנועה (2012)בע"מ למתן שירותי תנועה, תחבורה, חנייה ודרכים בפרויקט המתחם המזרחי ברחובות 19.6.18 לחץ/י כאן
פלגי מים בע"מ למתן שירותי ייעוץ בתחום מים וביוב בפרויקט המתחם המזרחי ברחובות 19.6.18 לחץ/י כאן
הידרומודול-פולק שמואל בע"מ למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז, בפרויקט המתחם המזרחי ברחובות 19.6.18 לחץ/י כאן
אייל קליידר- תכנון סביבתי למתן שירותי איכות סביבה, בפרויקט המתחם המזרחי ברחובות 19.6.18 לחץ/י כאן
מ.מ דרום תכנון וניהול מערכות מים והנדסה אזרחית בע"מ למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז מתחם הורוביץ – רחובות 19.6.18 לחץ/י כאן
אור - הד בע"מ למתן שירותי בקרה הנדסית לפרויקט אור יהודה 19.6.18 לחץ/י כאן
סומך חייקין KPMG למתן שירותי יעוץ בנושא הערכת האפקטיביות של הבקרות הפנימיות הנוגעות לדיווח הכספי 19.6.18 לחץ/י כאן
רחל וינר אדריכלות נוף למתן שירותי אדריכלות נוף בפרויקט המתחם המזרחי ברחובות 28.6.18 לחץ/י כאן
חיים פיאלקוף למתן שירותי ייעוץ בתחום חברה ופרוגרמה במתחם המזרחי ברחובות 28.6.18 לחץ/י כאן
חיים פיאלקוף למתן שירותי ייעוץ בתחום חברה ופרוגרמה במתחם הורוביץ ברחובות 28.6.18 לחץ/י כאן
סיסנת תוכנה בע"מ שירותי מחשוב לחברה 16.7.18 לחץ/י כאן
אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ למתן שירותי ניהול פרויקט במתחם הדרומי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
אמיר מן עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ למתן שירותי אדריכלות במתחם הדרומי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
אתוס-אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ למתן שירותי ייעוץ בתחום איכות סביבה במתחם הדרומי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
גרינשטיין הרגיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ למתן שירותי ניהול פרויקט במתחם הדרומי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
ח.ג.מ מהנדסים יועצים מתכננים 1980 בע"מ למתן שירותי ייעוץ בתחום מים, ביוב והידרולוגיה במתחם הדרומי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
חיים פיאלקוף למתן שירותי ייעוץ בתחום חברה ופרוגרמה בפרויקט המתחם המזרחי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ למתן שירותי עריכת בה"ת מערכתית ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ למתן שירותי תנועה, תחבורה, חניה ודרכים במתחם הדרומי ברחובות 11.10.18 לחץ/י כאן
שי אדרעי - ייעוץ וניהול תכנון למתן שירותי ייעוץ וליווי החברה במכרז לבחירת חברות מתכננות 11.10.18 לחץ/י כאן
אדר דובדבני למתן שירותי ייעוץ וליווי החברה במכרז לבחירת יועצי ליבה 11.10.18 לחץ/י כאן
ברק פרידמן כהן ושות' שירותי ייעוץ בתחום השמאות במתחם הדרומי ברחובות 7.11.18 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ  שירותי ייעוץ בתחום המדידה במתחם "נוף ירקון" בהוד השרון 7.11.18 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ שירותי ייעוץ בתחום המדידה במתחם הדרומי ברחובות .7.11.18 לחץ/י כאן
פתרונים תכנון אסטרטגי שירותי ייעוץ בתחום שיתוף הציבור במתחמי רחובות 7.11.18 לחץ/י כאן
עמדה בניה ולווי הנהלות בע"מ ליווי הליך איתור מנהל כללי לחברה 9.12.18 לחץ/י כאן
דרמן ורבקל אדריכלים בע"מ שירותי אדריכלות בתכנית בית הקשתות בלוד 16.12.18 לחץ/י כאן
צ'רניאבסקי שמאות מקרקעין שירותי שמאות בתכנית בית הקשתות בלוד 16.12.18 לחץ/י כאן
אור הד בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם מורדות מלחה בירושלים 16.12.18 לחץ/י כאן
פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט רמלה מערב 16.12.18 לחץ/י כאן
קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם רמת רבין בכרמיאל 16.12.18 לחץ/י כאן
אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ לשירותי בקרה הנדסית  בבאר יעקב 16.12.18 לחץ/י כאן
אמות השקעות בע"מ השכרת משרדי החברה

26.12.18 לחץ/י כאן
נכסי אריאל - אמות פלטינום ייעוץ בנושא מערך ניהול הסיכונים בחברה 26.12.18 לחץ/י כאן
KPMG סומך חייקין ייעוץ בנושא מערך ניהול הסיכונים בחברה 21.1.19 לחץ/י כאן
אמאב תחבורה ותנועה (2012) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום תכנון תנועה, תחבורה, חנייה, דרכים ובה"ת בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
דנוס-כהן שמאי מקרקעין בע"מ שירותי ייעוץ בתחום השמאות בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
הלפרין פלוס מדידות ופוטוגרמטריה 1991 בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מדידה בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקט בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
תכנון נוף בע"מ שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות נוף בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום חשמל, תקשורת ותאורה בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מים, ביוב וניקוז בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
לשם שפר – איכות סביבה בע"מ שירותי ייעוץ בתחום איכות הסביבה בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות בתכנית הוד השרון 21.1.19 לחץ/י כאן
אורבניקס בע"מ שירותי ייעוץ בתחום שיתוף ציבור 4.3.19 לחץ/י כאן
אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות 4.3.19 לחץ/י כאן
פז - חברת נפט בע"מ שירותי אספקת דלקים ושטיפת רכבים 4.3.19 לחץ/י כאן
ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים (2001) בע"מ בדיקת היתכנות ראשונית לקידום תכנון במתחמים שונים בתחום המועצה המקומית מבשרת ציון 20.3.19 לחץ/י כאן
אמאב תחבורה ותנועה (2012) בע"מ שירותי ייעוץ בתחום תנועה, תחבורה, חנייה ודרכים בפרויקט רחובות מזרח 15.5.19 לחץ/י כאן
פלד קליין הנדסה אזרחית בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט בכפר יונה 24.6.19 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מדידה בתכנית רחובות מזרח 22.8.19 לחץ/י כאן
אדר דובדבני למתן שירותי ייעוץ וליווי החברה במכרזים לבחירת יועצי ליבה ובדיקת מאגר מתכננים 8.9.19 לחץ/י כאן
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ למתן שירותי בקרה הנדסית בפרויקט שוהם – מגרש 103 31.10.19 לחץ/י כאן
קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ למתן שירותי בקרה הנדסית בפרויקט נצרת עילית (נוף הגליל) 31.10.19 לחץ/י כאן
קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ למתן שירותי בקרה הנדסית בפרויקט גן יבנה מערב 31.10.19 לחץ/י כאן
מידעטק טכנולוגיות מידע בע"מ יישום והטמעת מודל ניהול נכסים במערכת פיננסית – פריוריטי 25.11.19 לחץ/י כאן
מידעטק מערכות בע"מ שירותי ענן למערכת הפריוריטי 25.11.19 לחץ/י כאן
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ שירותי ייעוץ בתחום מדידה בתכנית רחובות מזרח 10.12.19 לחץ/י כאן 
מונסופט פיתוח בע"מ שירותי אפיון, הדמיה ובניית אתר אינטרנט כולל תמיכה טכנית 10.12.19 לחץ/י כאן
מגדלי דוד משה בירושלים ייזום ופיתוח בע"מ רכישת פרויקט מגורים בכפר יונה במסגרת תוכנית "השכר ומהר", בעקבות קול קורא והזמנה פומבית שפרסמה החברה 24.12.19 לחץ/י כאן
סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות בע"מ רכישת פרויקט מגורים בנהריה במסגרת תוכנית "השכר ומהר", בעקבות קול קורא והזמנה פומבית שפרסמה החברה 24.12.19 לחץ/י כאן
מגדלי דוד משה בירושלים ייזום ופיתוח בע"מ פרסום ושיווק פרויקט מגורים בכפר יונה בתוכנית "השכר ומהר" 09.01.20 לחץ/י כאן 
דורקום מחשבים בע"מ שירותי מחשוב 31.12.19 לחץ/י כאן
KPMG סומך חייקין  ייעוץ בנושא מערך ניהול הסיכונים בחברה 17.02.20 לחץ/י כאן
לנדוי יועצים לניהול סיכונים בע"מ  שירותי ייעוץ בתחום הביטוח 17.02.20 לחץ/י כאן
נס א.ט בע"מ שירותי מחשוב 04.03.20 לחץ/י כאן
קבוצת נכסי אריאל שירותי ניהול נדל"ן שירותי ניהול נכסים בפרויקט כפר יונה ובפרויקט נווה שאנן, במסגרת תכנית "השכר ומהר" 12.03.20 לחץ/י כאן 
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ שירותי מערכת גיאוגרפית GIS 22.04.20 לחץ/י כאן
פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט מורדות ארנונה, ירושלים 10.05.20 לחץ/י כאן
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט באר יעקב מתחם יב'  10.05.20 לחץ/י כאן
פלד-קליין הנדסה אזרחית בע"מ שירותי בקרה הנדסית בפרויקט קרן היסוד, נהריה 10.05.20 לחץ/י כאן
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ שירותי ייעוץ בתחום בקרה הנדסית בפרויקט נווה שאנן, חיפה 09.06.20 לחץ/י כאן
ב.ג פאר ניהול אחזקות ופרויקטים בע"מ שירותי ניהול בפרויקט כפר יונה, במסגרת תכנית "השכר ומהר" 09.06.20 לחץ/י כאן
אמבסדור ישראל נדל"ן ושיווק 2007 בע"מ שירותי שיווק יחידות הדיור בפרויקט כפר יונה, במסגרת תכנית "השכר ומהר"  09.06.20 לחץ/י כאן 
שיר אסטרטגיה ומיתוג בע"מ שירותי ייעוץ לצורך יישום אסטרטגיית מיתוג החברה 15.07.20 לחץ/י כאן
סי.פי.אם ניהול בנייה בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם משקפיים דרום, בית שמש 03.09.20 לחץ/י כאן
איי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם אגמים מזרח - מתחם ב' 03.09.20 לחץ/י כאן
פרו-ש.י.א הנדסה בניה ותשתיות בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם תע"ש - השלום בתל אביב 03.09.20 לחץ/י כאן
שביב מהנדסים בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם נופי בן שמן, לוד 03.09.20 לחץ/י כאן
אור-הד בע"מ שירותי בקרה הנדסית במתחם שער הגיא, יקנעם 03.09.20 לחץ/י כאן
פסגות ניהול מבנים ומערכות בע"מ שירותי ניהול בפרויקט נווה שאנן בחיפה, במסגרת תכנית "השכר ומהר" 19.11.20 לחץ/י כאן
דומיקאר בע"מ שירותי ליסינג תפעלי לחברה, בעקבות פניית החברה אל מס' חברות ליסינג תפעולי 26.11.20 לחץ/י כאן
חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע"מ שירותי ליווי ויעוץ בניהול עצמי של תיק ההשקעות 13.01.21 לחץ/י כאן
חב' שיר אסטרטגיה ומיתוג בע"מ שירותי ייעוץ לצורך יישום הליך אסטרטגיית המיתוג 13.01.21 לחץ/י כאן
לשכת הפרסום הממשלתית שירותי פרסום 13.01.21 לחץ/י כאן
פז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ שירותי ייעוץ פיננסי 27.1.21 לחץ/י כאן
סומך חייקין KPMG שירותי ייעוץ וליווי מתודולוגי לחיזוק מערך ניהול הסיכונים בחברה 03.03.21 לחץ/י כאן
גיתם בי בי די או בע"מ שירותי פרסום 10.03.21 לחץ/י כאן
התקשרויות נוספות עד לסך 200,000 ₪ כולל מע"מ           לחץ/י כאן
פז - חברת נפט בע"מ שירותי אספקת דלקים ושטיפת רכבים 06.06.21 לחץ/י כאן
עידית בן בסט שירותי ייעוץ תכנוני לאגף התכנון בחברה 06.06.21 לחץ/י כאן
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ שירותי מערכת גיאוגרפית GIS 15.05.21 לחץ/י כאן