מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז
PDF_2    חוברת המכרז  העדכנית להגשה

PDF_2   תשריט מגרשים     PDF_2  מפת מדידה  חלקה 119      PDF_2   מפת מדידה חלקה 120

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים
PDF_2  מודעת המכרז 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: holon@aprent.co.il