מכרז מס' תא/95/2018 -
"דירה להשכיר - מכבי יפו"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

***הודעה***

מכרז מס' תא/95/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בתל אביב-יפו

ועדת המכרזים מודיעה על השהיית המכרז שבנדון עד להודעה חדשה שתפורסם על ידי ועדת המכרזים.

 ועדת המכרזים תשוב ותפרסם הודעה למציעים, כאשר תתקבל החלטה בדבר חידושו של המכרז.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 5 הכוללת הודעה על דחיית מועדים. לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן.

לתשומת לב המציעים, המועד הראשון להגשת הצעות נדחה ליום ראשון, 14.6.20 בין השעות 09:00 - 17:00 והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שני, 15.6.20 עד השעה 12:00. 
תוקפה של ערבות ההצעה יחול עד ליום 12.11.20, לפחות.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 4 הכוללת הודעה על דחיית מועדים. לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן.

לתשומת לב המציעים, המועד הראשון להגשת הצעות נדחה ליום ראשון, 15.12.19 בין השעות 09:00 - 17:00 והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שני, 16.12.19 עד השעה 12:00. 

תוקפה של ערבות ההצעה יחול עד ליום 14.5.2020, לפחות.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 3 הכוללת הודעה על דחיית מועדים. לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן.

לתשומת לב המציעים, המועד הראשון להגשת הצעות נדחה ליום ראשון, 22.9.19 בין השעות 09:00 - 17:00 והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שני, 23.9.19 עד השעה 12:00.
כמו כן, תשומת לב המציעים כי לא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 2 הכוללת הודעה על דחיית מועדים. לצפייה בהודעת ההבהרה  לחץ/י כאן.

לתשומת לב המציעים,  המועד הראשון להגשת הצעות נדחה ליום ראשון, 28.7.19 בין השעות 09:00 - 17:00 והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שני, 29.7.19 עד השעה 12:00.
כמו כן, תשומת לב המציעים כי לא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 1 הכוללת הודעה לדחיית מועדים במסגרת המכרז.

לצפייה בהודעת ההבהרה  לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/95/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בתל אביב-יפו

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 29.1.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 1.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/95/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בתל אביב-יפו

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 9.1.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 18.2.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם
במודעת המכרז.