מכרז מס' צפ/370/2018 -
"דירה להשכיר בקצרין"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***


מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 23.11.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 27.7.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 25.5.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 24.2.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12

 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 22.9.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 25.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.  

 

-------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין-רובע 12 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 30.06.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 19.08.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

-------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 10.4.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 3.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 -------------------------------------------------------------

 

 

 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/370/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בקצרין רובע 12 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 10.2.2019.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

 -------------------------------------------------------------