מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

PDF_2    חוברת המכרז עדכנית מיום 16.3.20     

PDF_2   מדידה    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: hashalom@aprent.co.il