מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

PDF_2  חוברת המכרז 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: katzrin@aprent.co.il