מסמכי
התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

תמל/1027

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם

 IE  לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן                       IE לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן
        (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

תמל/1034

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם

 

IE   לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן                        IEלצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן
        (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)