הליך 02/19 -
קול קורא לרכישת פרויקטים למגורים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה להליך - 16.08.20 עד השעה 12:00
-המועד האחרון להגשת מענה להליך - 31.12.20 עד השעה 12:00

PDF_2  מסמכי ההליך בגרסה להגשה

PDF_2  מסמכי ההליך בגרסת שינוי מהדורה 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  מסמכי ההליך

MS_Word  טפסים להגשה