הליך 02/19 -
קול קורא לרכישת פרויקטים למגורים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png