מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

PDF_2    חוברת המכרז    

PDF_2   תשריט    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: yokneam@aprent.co.il