מכרז מס' ים/371/2019 דירה
להשכיר במורדות משואה,ירושלים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

***הודעה***

מכרז מס' ים/371/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במורדות משואה ירושלים

ועדת המכרזים מודיעה על השהיית המכרז שבנדון עד להודעה חדשה שתפורסם על ידי ועדת המכרזים.

ועדת המכרזים תשוב ותפרסם הודעה למציעים, כאשר תתקבל החלטה בדבר חידושו של המכרז.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/371/2019 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "מורדות המשואה" בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

חוברת המכרז תפורסם באתרי האינרנט של דירה להשכיר ורמ"י  החל מתאריך 2.11.2020

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 7.12.2020 בשעה 12:00 בצהריים.

ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/371/2019 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "מורדות המשואה" בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

חוברת המכרז תפורסם באתרי האינרנט של דירה להשכיר ורמ"י  החל מתאריך 1.7.2020.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 7.9.2020 בשעה 12:00 בצהריים.

יתר תנאי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***


מכרז מספר ים/371/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "מורדות המשואה" בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 13.2.2020.

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.03.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.