מכרז מס' ים/424/2019 דירה
להשכיר בנאות אילנה, בית שמש

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/424/2019- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנאות אילנה, בית שמש 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 26.07.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/424/2019- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנאות אילנה, בית שמש 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך  07.03.2021.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 14.06.2021  בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/424/2019- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנאות אילנה, בית שמש  

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך  10.12.2020.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 01.03.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/424/2019- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנאות אילנה, בית שמש 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.11.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/424/2019- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנאות אילנה, בית שמש

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 14.09.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.