מכרז מס' ים/424/2019 דירה
להשכיר בנופי בית שמש

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png