מכרז מס' תא/423/2019 דירה
להשכיר במשולש הבורסה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

צפייה במודעה לחץ/י כאן 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/423/2019 דירה להשכיר במתחם משולש הבורסה, רמת גן 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 02.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/423/2019 דירה להשכיר במתחם משולש הבורסה, רמת גן 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 31.05.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/423/2019 דירה להשכיר במתחם משולש הבורסה, רמת גן 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 22.03.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***


מכרז מס' תא/423/2019 דירה להשכיר במתחם משולש הבורסה, רמת גן 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 14.9.2020. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 14.12.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/423/2019 דירה להשכיר במתחם משולש הבורסה, רמת גן 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 8.6.2020. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 7.9.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.