מכרז מס' תא/ 279/2020- דירה להשכיר
בתל השומר דרום-ב', רמת גן

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/279/2020  דירה להשכיר בתל השומר דרום- ב'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה  לתאריך 16.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/279/2020  דירה להשכיר בתל השומר דרום- ב'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד לפרסום חוברת המכרז נדחה ליום 28.04.2021 והמועד  האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 28.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.