מכרז מס' תא/ 279/2020- דירה להשכיר
בתל השומר דרום-ב', רמת גן

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png