מכרז מס' מר/ 355/2020- דירה להשכיר
ברובע הבינלאומי בלוד- מגרש 308

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 355/2020- דירה להשכיר ברובע הבינלאומי בלוד- מגרש 308

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 355/2020- דירה להשכיר ברובע הבינלאומי בלוד- מגרש 308

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 14.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.