מכרז מס' מר/ 355/2020- דירה להשכיר
ברובע הבינלאומי בלוד- מגרש 308

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png