מכרז מס' מר/ 354/2020- דירה להשכיר
ברובע הבינלאומי בלוד- מגרש 310

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png