מכרז מס' מר/ 363/2020- דירה להשכיר
בנופי בן שמן, לוד- מתחם א

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 363/2020  דירה להשכיר במתחם נופי בן שמן- א'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 15.06.2021

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 23.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 363/2020  דירה להשכיר במתחם נופי בן שמן- א'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 24.03.2021

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 07.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.