מכרז מס' מר/ 361/2020- דירה להשכיר
בנופי בן שמן, לוד- מתחם ב'

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 361/2020  דירה להשכיר במתחם נופי בן שמן- ב'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 361/2020  דירה להשכיר במתחם נופי בן שמן- ב'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 07.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.