מכרז מס' מר/ 361/2020- דירה להשכיר
בנופי בן שמן, לוד- מתחם ב'

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png