מכרז מס' מר/ 362/2020- דירה להשכיר
בנופי בן שמן, לוד- מתחם ג

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png