מכרז מס' בש/31/2021 דירה
להשכיר בשחמון אילת

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/31/2021 דירה להשכיר בשכונת שחמון, אילת 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 02.08.2021  בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.