מכרז מס' בש/31/2021 דירה
להשכיר בשחמון אילת

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png