מכרז מספר תא/93/2021- דירה
להשכיר בפארק איילון, אור יהודה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/93/2021 דירה להשכיר בפארק איילון, אור יהודה

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 12.07.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.