מכרז מספר תא/ 72/2021-
דירה להשכיר בשדה דב

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

***הודעה על דחיית מועדים***

מכרז מס' תא/72/2021 פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם שדה דב בשכונת אשכול תל אביב

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 11.10.2021 בשעה 12:00 בצהריים ולא כפי שפורסם במודעת המכרז

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/72/2021 דירה להשכיר בשדה דב, תל אביב 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 05.07.2021

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאירך 30.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים ולא כפי שפורסם במודעת המכרז

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/72/2021 דירה להשכיר בשדה דב, תל אביב 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 14.6.2021.