מכרז מספר תא/ 67/2021- דירה להשכיר
בתל השומר א', רמת גן

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ'י כאן 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/67/2021 דירה להשכיר בתל השומר א', רמת גן

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 09.08.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.