מכרז מס' ים/129/2021-דירה להשכיר
בעיר היין, אשקלון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png