מכרז מס' מר/211/2021- דירה להשכיר
ברובע הבינלאומי בלוד- מתחם ג'

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png