מעונות
סטודנטים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
דירה להשכיר מונתה על ידי ממשלת ישראל לקדם הקמת מעונות סטודנטים ברחבי הארץ

בהתאם להחלטת קבינט הדיור מס' 1317 מיום 7.3.16 בנושא קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וברשויות מקומיות במדינת ישראל, מקדמת חברת דירה להשכיר הקמת מעונות סטודנטים ותסייע בליווי וקידום סטטוטורי של תכניות בינוי בהקשרים של תכנון, קרקע והסרת חסמים.
במסגרת זו פרסמה החברה קול קורא לרשויות מקומיות ומוסדות אקדמאיים, להגשת בקשה לקבלת סיוע במימון הקמת מעונות סטודנטים.