מודל
השכירות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מודל השיווק  של דירה להשכיר לשכירות ארוכת טווח נבנה במטרה לקדם את פיתוח שוק ההשכרה המוסדי בישראל ולהסדיר מערכת יחסים מאוזנת בין השוכר למשכיר.

עיקרי מתווה השיווק

 •  הקרקעות משווקות ליזמים וקבלנים לצורך הקמה ותפעול של פרויקט להשכרה ארוכת טווח
 • הפרויקט נבנה ומתוחזק בהתאם למפרטי גמר ותחזוקה המוגדרים במכרז
 •  תקופת ההשכרה הכוללת של הפרויקט הינה עד 20 שנה
 • בתום תקופת השכרה ניתן למכור את הדירות בשוק החופשי
 • דירה להשכיר משמשת כמנהלת פיקוח ובקרה על הפרויקט החל משלב התכנון וההקמה ועד לתום תקופת ההשכרה

עיקרי מתווה ההשכרה

 • תנאי השכירות מוגדרים בהסכם השכירות של דירה להשכיר
 • תקופת השכירות המקסימלית לדייר במסגרת חוזה השכירות הינה 10 שנים, המורכבת מתקופת שכירות ותקופות אופציה
 • לשוכר קיימת אפשרות לסיים את השכירות בתום כל שנה
 • עדכון דמי השכירות במהלך תקופת השכירות / אופציה - בהתאם לעליית המדד בלבד
 • עדכון דמי השכירות בין תקופות השכירות / אופציה - עד 1% לשנה בלבד
 • השוכר נהנה מתחזוקה ורמת שירות גבוהה של חברת ניהול

שלבי התהליך

 • שיווק הקרקע ליזמים לצורך הקמת הפרויקט - על ידי דירה להשכיר
 • תכנון והקמת הפרויקט
 • שיווק הדירות וניהול ההרשמה לזכאים, עריכת הגרלות והשכרת הדירות - על ידי היזם הזוכה במכרז
 • אכלוס ותפעול הפרויקט למשך כל תקופת ההשכרה באמצצעות חברת ניהול מטעם היזם