מכרז מר/182/2016
- מסמכי המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

PDF_2  חוברת המכרז העדכנית להגשה 

PDF_2  חוברת המכרז

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים


PDF_2  מודעת המכרז בעברית                    PDF_2  מודעת המכרז בערבית

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: harakafot@aprent.co.il