מכרז מר/182/2016
- מסמכי התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי התכנית                                                        מיקום המתחם

IE לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן                                           IE לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן
        (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)