מכרז מר/182/2016
- כנס מציעים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מצורפת להלן מצגת שהוצגה בכנס המציעים ביום 26.9.2016.

יובהר כי כל האמור במצגת אינו בא להוות תחליף לנתונים המצויים בחוברת המכרז.

בכל מקרה של סתירה, תגברנה הוראות חוברת המכרז.

לצפייה במצגת לחץ/י כאן