מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז


PDF_2  חוברת המכרז העדכנית מיום 2.8.17      PDF_2  תשריט המקרקעין

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים


PDF_2  מודעת המכרז בעברית    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: hadasa@aprent.co.il