מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

PDF_2  חוברת המכרז העדכנית להגשה (מעודכנת ליום 30.4.17)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 PDF_2  חוברת המכרז (החוברת עדכנית מיום 19.1.17)

 PDF_2  תשריט המקרקעין       PDF_2 מפת מדידה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים


PDF_2  מודעת המכרז בעברית    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: hamashtela@aprent.co.il