מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

 PDF_2  חוברת המכרז העדכנית להגשה     PDF_2  תשריט מגרשים    PDF_2  מפת מדידה                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים

PDF_2  מודעת המכרז 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: pardes@aprent.co.il