מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז


PDF_2  חוברת המכרז העדכנית להגשה מיום 6.3.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים
PDF_2  מודעת המכרז  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני:  Beer-yaakov@aprent.co.il