מכרז 100/2016
- מסמכי המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
מכרז 100/2016- "דירה להשכיר באלנבי", ירושלים

מסמכי המכרז

PDF_2  חוברת מכרז עדכנית 

PDF_2  חוברת המכרז

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים

PDF_2 מודעת המכרז בעברית   PDF_2  מודעת המכרז באנגלית

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: allenby@aprent.co.il